Fysioterapi

Der er mange forskellige opfattelser af hvad fysioterapi egentlig er


Der er mange forskellige opfattelser af hvad fysioterapi egentlig er. Faget er under konstant udvikling, idet forskningen løbende undersøger hvordan vi holder os så sunde som muligt. Dette medvirker at rammerne for fysioterapi i større eller mindre grad varierer.
Funktionel bevægelsesevne er en kernedimension af, hvad det vil sige at være sund. I fysioterapi  arbejder jeg med henblik på at udvikle, vedligeholde eller genoprette maksimal bevægelse og funktionsevne livet igennem.

Min omfattende viden om kroppen og dens bevægelsesmæssige behov og potentiale er afgørende for udvælgelsen af strategier for diagnosticering og behandling. Derfor er det vigtigt at den første undersøgelse sker fyldestgørende gennem optagelse af anamnese/patient-historie, screening og anvendelse af specifikke test og måleredskaber.

Diagnose og prognose opstår gennem undersøgelse og evaluering og repræsenterer resultatet af den kliniske ræsonneringsproces. I samarbejde med kunden afklarer jeg behovet for behandling og vi udarbejder sammen en plan, som inkluderer mål og videre forløb.

Behandling implementeres og justeres for at opnå de aftalte mål og kan inkludere manuelle behandlinger; øvelsesterapi; fysiske og mekaniske remedier; funktionel træning; patientrelateret instruktion og rådgivning samt kommunikation.

Behandling kan også være rettet mod forebyggelse af funktionsnedsættelse og skader, herunder vedligeholdelse af sundhed, livskvalitet, arbejdsevne og fysisk form i alle aldre.
Fornyet undersøgelse er nødvendig med henblik på vurdering af effekt.

Kommentarer

Populære indlæg fra denne blog

Få større muskelmasse med protein

Kronisk tennisalbue